Vítejte na stránkách Mateřská škola Lanžov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ 2024

Klasický zápis do mateřské školy proběhne v pondělí 6.května 2024. Bližší informace naleznete níže (žádost, kritéria aj.)

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ!

Srdečně zveme maminky, tatínky a přátele školy na den otevřených dveří naší mateřské školy. 

Těšit se na Vás budeme ve pátek 5.dubna 2024. 

Chcete se podívat, jak to u nás vypadá? Seznámit se s pedagogy a  nahlédnout do dění MŠ? 

Pak Vás zveme na den otevřených dveří. Děti si zde budou moci pohrát, vyrábět a užít si školké prostředí.

                                                               Těšíme se!ZÁPIS DO MATEŘSKÉ ŠKOLY PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Klasický zápis proběhne do naší mateřské školy v pondělí 6.5.2024 od 9:00 - 14:00. Lze také během tohoto dne doručit podepsanou žádost se všemi náležitostmi prostřednictvím datové schránky či poštou. 

Budeme ale velice rádi, pokud dorazíte osobně i s dětmi. Děti si  budou moci na chvilku pohrát a vy se pozeptat na informace týkající se chodu mateřské školy.

S sebou k zápisu přineste:

- vyplněnou a lékařem potvrzenou žádost o přijetí (lze stáhnout níže)

- rodný list dítěte (pouze k nahlédnutí)

- občanský průkaz (k nahlédnutí)

Při zápisu obdržíte registrační číslo, pod kterým bude vaše dítě vystupovat v přijímacím řízení. Výsledky přijímacícho řízení budou zpracovány do 30 dnů od  zápisu. 

INFORMACE K INDIVIDUÁLNÍMU VZDĚLÁVÁNÍ

Individuálním vzděláváním se rozumí poskytování povinného předškolního vzdělávání jinou formou než je pravidelná docházka do mateřské školy. Zákonný zástupce dítěte písemně oznámí mateřské škole, že chce své dítě vzdělávat individuálně. Pokud má individuální vzdělávání probíhat po převážnou část školního roku, oznamuje zákonný zástupce toto rozhodnutí škole tři měsíce před začátkem školního roku. (optimálně v době zápisu do mateřské školy). Pro individuální vzdělávání na kratší období se může zákonný zástupce rozhodnout kdykoliv v průběhu školního roku. Individuální vzdělávání začíná dnem, který následuje po dni, kdy bylo oznámení o volbě individuálního vzdělávání doručeno mateřské škole. Oznámení lze učinit opakovaně.

publikováno: 5. 3. 2023 22:12, Školka Web