Vítejte na stránkách Mateřská škola Lanžov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

MŠ Lanžov umožňuje budoucím pedagogům vykonávání povinné praxe a tím podporuje jejich vzdělávání.


Jsme zapojeni v Operačním programu Jana Ámose Komenského - více informací viz. plakát OP JAK

Zahájení projektu: 1.10.2022 - 30.6.2024

Celková částka: 345 191 Kč

 Registrační číslo projektu: CZ.02.02.XX/00/22_002/0002301

Cílem projektu je zvýšení kvality předškolního vzdělávání včetně profesního růstu pracovníků ve vzdělávání. Dále podpora komunitního charakteru mateřské školy.

Operační program Jan Amos Komenský (OP JAK) řízený Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy ČR navazuje na Operační program Výzkum, vývoj a vzdělávání (OP VVV). Jeho cílem je podpořit kvalitu a dostupnost vzdělávání na všech úrovních – počínaje předškolním vzděláváním a konče oblastí výzkumu a vývoje. Spolufinancováno Evropskou unií.Naše školka je již několikátým rokem zapojena do projektu SE SOKOLEM DO ŽIVOTA, který pomáhá dětem rozvíjet nejen jejich pohybovou stránku. 

publikováno: 11. 9. 2022 16:36,