Vítejte na stránkách Mateřská škola Lanžov.
Používáme cookies
Chceme, abyste sledovali vy nás, ne my vás. Pro správnou funkčnost webu nějaké cookies potřebujeme. Své nastavení cookies můžete změnit pomocí nastavení cookie.
Nastavení zobrazení

Důležité informace k platbě převodem.

Milí rodiče,

jak bylo na schůzce domluveno, nově se bude školkovné a stravné hradit přes účet. Věřím, že vám ulehčíme  práci s hledáním hotovosti a všichni budeme nakonec spokojení. Je potřeba nastavit trvalé příkazy.

Platby prosím zasílejte na účet mateřské školy: 195391266/0300 

PLABY JSOU ZASÍLÁNY ZVLÁŠŤ. (TZN. JE POTŘEBA NASTAVIT 2 TRVALÉ PŘÍKAZY!)

Školné pro letošní šk. rok činí 300 Kč/měsíc (předškoláci školkovné neplatí). Pokud bude mateřská škola uzavřena na déle než 5 po sobě jdoucích dní, bude úplata ponížena o poměrnou část a vrácena ve vyúčtování. Vyúčtování bude prováděno v lednu a na konci školního roku. Přeplatky vám budou vráceny zpět na účet.

Stravné je hrazeno vždy celou částkou a budou vám vráceny přeplatky (leden, červenec).

Je potřebné při zasílání plateb dodržovat následující:

Nastavte si trvalé příkazy, první platby by měly proběhnout ještě tento měsíc (září - školné a stravné na říjen). 

Pokud máte nějaké otázky, kontaktujte mě na e-mail: mslanzov@seznam.cz či osobně. 

platby v hotovosti již nepřijímáme!

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

publikováno: 11. 9. 2022 16:36,